Luật sư tư vấn: Tin báo về tội phạm là gì? Thủ tục tiếp nhận tin báo về tội phạm

 VĂNPHÒNG LUẬTSƯ ĐẠTĐIỀN  24H  BÌNH TÂN  TPHCM

1. Tin báo về tội phạm là gì?

Theo khoản 2 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì tin báo về tội phạm là  thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, theo khoản 4 và khoản 5 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về tin báo về tội phạm như sau:

– Tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.

– Người nào cố ý báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

2. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm 

Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định như sau:

(1) Mọi tin báo về tội phạm phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tin báo về tội phạm.

(2) Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tin báo về tội phạm gồm:

– Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tin báo về tội phạm;

– Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tin báo về tội phạm.

(3) Thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm:

– Cơ quan điều tra giải quyết tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

– Viện kiểm sát giải quyết tin báo về tội phạm trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

(4) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm.

3. Thủ tục tiếp nhận tin báo về tội phạm

Thủ tục tiếp nhận tin báo về tội phạm theo Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi 2021) như sau:

– Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp báo tin về tội phạm thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền quy định tại (2) mục 2 phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận; có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận.

Trường hợp tin báo về tội phạm gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận.

– Trường hợp phát hiện tin báo về tội phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển ngay tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Trường hợp sau đây thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Viện kiểm sát có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đó phải chuyển hồ sơ có liên quan cho Viện kiểm sát để xem xét, giải quyết:

Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

– Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

– Các cơ quan, tổ chức khác sau khi nhận được tin báo về tội phạm thì chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp thì có thể báo tin trực tiếp qua điện thoại hoặc hình thức khác cho Cơ quan điều tra nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *