Thủ tục GIAO THUÊ ĐẤT-hợp thức hóa

1/.HỒ SƠ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT:
a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

– Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

– Xác minh thực địa (trong trường hợp cần thiết) về sự phù hợp quy họach xây dựng theo Giấy phép xây dựng; Đối với trường hợp xây dựng sai phép phải lập Biên bản kiểm tra hiện trạng thể hiện rõ nội dung sai phép; Trường hợp vi phạm khoản 3, Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng thì đề xuất, xử lý theo thẩm quyền.

b. Một trong các loại giấy tờ theo Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai;( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

c. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

d. Bản vẽ Sơ đồ nhà, đất (đã được kiểm tra nội nghiệp);

e. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bạn ( bản sao )

CÔNG TY chuyên nhận những hồ sơ nhà đât như, cấp mới, đổi sổ, hợp thức hóa nhà đất, hoàn công ….
2/. THỦ TỤC GIAO THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO, BẾN BÃI, CHỢ- TRƯỜNG HỌC  :

Gặp trực tiếp luật sư tư vấn: 0966 456 678 LS. Tiến Đạt

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH TÂN 2015- 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   6,300
2 AO ĐÔI MÃ LÒ QUỐC LỘ 1A 3,800
3 ẤP CHIẾN LƯỢC MÃ LÒ TÂN KỲ TÂN QUÝ 4,000
4 BẾN LỘI VÕ VĂN VÂN TÂY LÂN 3,000
5 BÌNH LONG TÂN KỲ TÂN QUÝ NGÃ TƯ BỐN XÃ 7,000
6 BÌNH THÀNH TRỌN ĐƯỜNG   2,600
7 BÙI DƯƠNG LỊCH TRỌN ĐƯỜNG   2,800
8 BÙI HỮU DIÊN NGUYỄN THỨC TỰ CUỐI ĐƯỜNG 5,000
9 BÙI HỮU DIỆN TRỌN ĐƯỜNG   4,400
10 BÙI TỰ TOÀN KINH DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘT NGỰA 5,400
11 CÁC ĐƯỜNG 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   5,000
12 CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG   5,000
13 CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG   4,400
14 CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG   4,400
15 CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG   4,400
16 CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG   5,000
17 CÁC ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG   4,400
18 CÁC ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG   4,400
19 CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 4, 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   4,400
20 CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   4,400
21 CẦU KINH NGUYỄN CỬU PHÚ NGUYỄN VĂN CỰ 2,400
22 CÂY CÁM TRỌN ĐƯỜNG   2,400
23 CHIẾN LƯỢC TÂN HOÀ ĐÔNG MÃ LÒ 4,800
MÃ LÒ QUỐC LỘ 1A 3,000
24 DƯƠNG BÁ CUNG KINH DƯƠNG VƯƠNG DƯƠNG TỰ QUÁN 5,800
25 DƯƠNG TỰ QUÁN HOÀNG VĂN HỢP CUỐI ĐƯỜNG 5,800
26 ĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG) LÊ VĂN QUỚI TỈNH LỘ 10 6,100
27 ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG PHAN ANH LIÊN KHU 5-11-12 4,700
28 ĐÌNH TÂN KHAI, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG HƯƠNG LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG 3,600
29 ĐỖ NĂNG TẾ KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 17 5,200
30 ĐOÀN PHÚ TỨ NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 4,800
31 ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG   4,800
32 ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG   4,800
33 ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG TỈNH LỘ 10 LÊ ĐÌNH CẨN 4,500
34 ĐƯỜNG BỜ SÔNG TỈNH LỘ 10 GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO 3,000
35 ĐƯỜNG BỜ TUYẾN TỈNH LỘ 10 GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO 4,300
36 ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 3 4,000
37 ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG   3,000
38 ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   6,100
39 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG   8,800
40 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A PHẠM ĐĂNG GIẢNG 3,000
41 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 4,800
42 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 4 3,000
43 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BỈNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B ĐƯỜNG SỐ 2 3,000
44 ĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   5,000
45 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CẦU KINH 3,000
46 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
47 ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MIẾU BÌNH ĐÔNG ĐƯỜNG SỐ 6 3,000
48 ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5)   3,000
49 ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   4,200
50 ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG AN LẠC A ĐƯỜNG SỐ 4C CUỐI ĐƯỜNG 4,400
51 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 3,000
52 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 3,600
53 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MÃ LÒ CUỐI ĐƯỜNG 3,000
54 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA PHẠM ĐĂNG GIẢNG CUỐI ĐƯỜNG 3,000
55 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 4-5 3,000
56 ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG   4,800
57 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG   4,200
58 ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG   4,800
59 ĐƯỜNG SỐ 2A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 3,000
60 ĐƯỜNG SỐ 2B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 2C 3,000
61 ĐƯỜNG SỐ 2C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU PHỐ 9) CUỐI ĐƯỜNG 3,000
62 ĐƯỜNG SỐ 2D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU PHỐ 9) ĐƯỜNG SỐ 2A 3,000
63 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
64 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
65 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 2 6,200
66 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG 4,800
67 ĐƯỜNG SỐ 3A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5D DỰ ÁN 415 3,000
68 ĐƯỜNG SỐ 3B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 3A DỰ ÁN 415 3,000
69 ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5,  THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG   5,800
70 ĐƯỜNG SỐ 3C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 3A DỰ ÁN 415 3,000
71 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   8,000
72 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
73 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI DỰ ÁN 415 3,000
74 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI DỰ ÁN 415 3,600
75 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SỐ 8 3,000
76 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG   4,200
77 ĐƯỜNG SỐ 4C, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   4,800
78 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG   8,000
79 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA HƯƠNG LỘ 3 QUỐC LỘ 1A 3,000
80 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 4,800
81 ĐƯỜNG SỐ 5A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A KÊNH NƯỚC ĐEN CUỐI ĐƯỜNG 3,000
82 ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   5,800
83 ĐƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 8 3,000
84 ĐƯỜNG SỐ 5C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5E DỰ ÁN 415 3,000
85 ĐƯỜNG SỐ 5D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
86 ĐƯỜNG SỐ 5E, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5C CUỐI ĐƯỜNG 3,000
87 ĐƯỜNG SỐ 5F, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5D KÊNH NƯỚC ĐEN 3,000
88 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG   4,200
89 ĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG   6,200
90 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 3,000
91 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 3,600
92 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   6,200
93 ĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ), PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG   3,000
94 ĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG   6,300
95 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 3,000
96 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 4,500
97 ĐƯỜNG SỐ 7A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A KÊNH NƯỚC ĐEN DỰ ÁN 415 3,000
98 ĐƯỜNG SỐ 7B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   6,200
99 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA TÂN KỲ TÂN QUÝ HƯƠNG LỘ 3 3,000
100 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI KÊNH NƯỚC ĐEN 4,200
101 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 3,000
102 ĐƯỜNG SỐ 8B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 3 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
103 ĐƯỜNG SỐ 8D, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG   4,400
104 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 3,000
105 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 9A 4,200
106 ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG   4,800
107 ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A DỰ ÁN 415 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
108 ĐƯỜNG SỐ 9B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   4,800
109 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
110 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 3,600
111 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 3,000
112 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỐI ĐƯỜNG 3,000
113 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 17 3,000
114 ĐƯỜNG SỐ 11A, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG   4,800
115 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐƯỜNG 26/3 3,600
116 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG   3,000
117 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA HƯƠNG LỘ 3 ĐƯỜNG 26/3 3,000
118 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 17 DỰ ÁN 415 3,000
119 ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 17 DỰ ÁN 415 3,000
120 ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *