THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI ĐI CAI NGHIỆN TẠI QUẬN BÌNH TÂN, TÂN PHÚ VÀO TRUNG TÂM CAI NGHIỆN NHỊ XUÂN RA SAO?

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI ĐI CAI NGHIỆN TẠI QUẬN BÌNH TÂN, TÂN PHÚ VÀO TRUNG TÂM CAI NGHIỆN NHỊ XUÂN RA SAO?
Nếu bạn có người nhà bị Công an quận Bình Tân, Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh bắt đưa lên phường hoặc đưa đi Trung tâm Cai nghiện Nhị Xuân; trung tâm cai nghiện Thanh Đa; Trung tâm cai nghiện Thanh thiếu niên Miền Nam quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh mà không biết có đúng luật hay không ; Thủ tục và trình tự đưa đi Cai nghiện như thế nào; Thủ tục bảo lãnh cai nghiện tại nhà có được không thủ tục ra sao? Hảy gọi luật sư để được tư vấn thủ tục bảo lãnh cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn qua số Điện thoại và zallo: 0567.50.1111 Luật sư Điền- Đoàn Luật sư TPHCM

Thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc
Theo quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

– Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

– Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

– Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 33 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

– Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

– Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc

Thủ tục cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

Thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các quy định khác hướng dẫn liên quan, cụ thể như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (hồ sơ đề nghị)

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

– Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ đề nghị bao gồm:

+ 1 bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo mẫu;

+ 1 biên bản vi phạm một trong các hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký cai nghiện, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo mẫu;

+ 1 bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền;

+ 1 bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo mẫu;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm văn bản đề nghị theo mẫu kèm theo các tài liệu nêu trên và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

– Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ đề nghị bao gồm các loại giấy tờ nêu trên và văn bản xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Bước 2: Thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ đề nghị

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, cơ quan lập hồ sơ đề nghị thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, kèm 1 bản sao bộ hồ sơ theo mẫu gửi cho người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ.

– Công an cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ cho Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp có hành vi vi phạm; Công an cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ cho Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đề nghị.

– Hồ sơ đề nghị phải đánh bút lục và lập thành hai bản, bản gốc gửi Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, bản sao lưu tại cơ quan lập hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Bước 3: Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan lập hồ sơ, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu thành phần hồ sơ đề nghị theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trả lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ sung theo mẫu; thời hạn bổ sung là 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận lại hồ sơ.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

+ Văn bản đề nghị của Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi Tòa án nhân dân cùng cấp. Văn bản nêu rõ tên cơ sở cai nghiện bắt buộc mà người bị đề nghị áp dụng biện pháp này sẽ phải thi hành theo mẫu;

+ Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị phải được đánh bút lục và lập thành 2 bản, bản gốc chuyển cho Tòa án nhân dân cấp huyện, bản sao lưu tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

– Trường hợp Tòa án có văn bản đề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tòa án, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Đưa người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hội đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Trường hợp người nghiện ma túy không chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan Công an cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để đưa người phải chấp hành đến cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Trường hợp do sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện đúng thời hạn quy định thì thời hạn được tính lại kể từ thời điểm sự kiện bất khả kháng chấm dứt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cơ sở cai nghiện không còn khả năng tiếp nhận đối tượng thì thời hạn được phép kéo dài không quá 03 tháng. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra quyết định biết và nêu rõ lý do.

Thủ tục cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc đối tượng quy định tại Điều 33, Luật Phòng, chống ma túy 2021, các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

– Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có nơi cư trú ổn định:

+ 1 biên bản vi phạm một trong các hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký cai nghiện, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo mẫu;

+ 1 bản lý lịch tóm tắt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo mẫu;

+ 1 bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có thẩm quyền;

+ 1 bản tường trình của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc bản tường trình của người đại diện hợp pháp của họ theo mẫu.

+ 1 bản ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo mẫu.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm văn bản đề nghị theo mẫu kèm theo các tài liệu nêu trên và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

– Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không có nơi cư trú ổn định:

+ Các tài liệu quy định nêu trên.

+ Văn bản xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định của cơ quan Công an có thẩm quyền.

– Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật:

+ Các tài liệu quy định nêu trên.

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Bước 2: Thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ đề nghị

Trình tự, thủ tục, nội dung thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ đề nghị đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện như đối với người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên nêu trên.

Bước 3: Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Trình tự xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện như đối với người nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên nêu trên.

– Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi:

+ Văn bản đề nghị của Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi gửi Tòa án nhân dân cấp huyện theo mẫu. Nội dung văn bản đề nghị phải nêu rõ tên cơ sở cai nghiện bắt buộc mà người bị đề nghị áp dụng biện pháp này sẽ phải thi hành; điều kiện, hoàn cảnh gia đình, thân nhân của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đề xuất phương án quản lý đối với từng trường hợp cụ thể để bảo đảm các quyền của trẻ em trong thời gian cai nghiện ma túy.

+ Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như ở bước 1.

Hồ sơ đề nghị phải được đánh bút lục và lập thành 2 bản, bản gốc chuyển cho Tòa án nhân dân cấp huyện, bản sao lưu tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

– Trường hợp Tòa án có văn bản đề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tòa án, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Đưa người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *