1. Quy định của pháp luật về công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống

Công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến đồ ăn, thức uống, đồ uống mang đi hoặc dùng tại chỗ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể hoạt động dưới hình thức các cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn nhanh, thực phẩm chín,… Đối với hình thức kinh doanh công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống là công ty chế biến thức ăn bao gồm các cửa hàng ăn, nhà hàng, bếp ăn tập thể, các cơ sở chế biến đồ ăn sẵn,… tùy vào các hoạt động trong kinh doanh dịch vụ ăn uống mà công ty sẽ phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, nơi kinh doanh; cơ sở chế biến, cơ sở kinh doanh; trong hoạt động chế biến và bảo quản thực phẩm.

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 có quy định về cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn bao gồm các cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn và bếp ăn tập thể. Theo quy định thì các cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn hay các căng tin và các bếp ăn tập thể đều được xem là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là các cơ sở:

– sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; nhà hàng trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Kinh doanh thức ăn đường phố;

– Cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận như: Thực hành sản xuất tốt (GMP); Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRS); Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Đối với một vài trường hợp thì cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ không cần phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nhưng đối với trường hợp thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống thì phải được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động chủ yếu là sơ chế thức ăn phục vụ khách hàng tại các cửa hàng, quầy hàng và thực phẩm đã qua chế biến; nhà hàng ăn uống,… và tùy vào các hoạt động trong kinh doanh dịch vụ ăn uống mà công ty sẽ phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh doanh; cơ sở chế biến, kinh doanh; trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Ngoài việc phải tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập công ty thì các cá nhân, tổ chức cần phải tiến hành xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Do vậy, Để tiến hành thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống thì phải tiến hành hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và phải đăng ký thành lập công ty cũng như đảm bảo các giấy phép về điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Hồ sơ để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống

Theo quy định của pháp luật thì hồ sơ để thành lập công ty dịch vụ ăn uống sẽ bao gồm:

Thứ nhất: Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ của công ty;

– Bản Sao hợp lệ các loại giấy tờ:

+ Một trong các giấy chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập ở nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được Ý quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Thứ hai, Đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

– Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe và giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

Ngoài các giấy tờ cần phải chuẩn bị để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống thì công ty cần phải chọn mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống:

– Mã 1510: Đây là loại dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ cố định hoặc lưu động (phục vụ cho khách ăn tại chỗ hoặc tự phục vụ hoặc là mang về) bao gồm phục vụ ăn uống trên tàu, thuyền,… Được phép hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh;

– Mã 5630: Đây là loại dịch vụ phục vụ đồ uống; hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách tại cửa hàng, quán nước, các loại hàng quán khác;…. trừ bán buôn đồ uống đóng sẵn thì nó sẽ thuộc nhóm ngành bán lẻ; cũng không bao gồm kinh doanh quán bar, quán giải khát còn khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở;

– Mã ngành 4633: là loại dịch vụ bán buôn các loại đồ uống pha chế và đóng sẵn được hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh;

– Mã ngành 5621: cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng như: phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,… Được hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh;

– Mã ngành 5629: là loại dịch vụ ăn uống khác: hoạt động dưới hình thức căng tin trường học, công ty, bệnh viện,… cung cấp các suất ăn theo như hợp đồng.

khi tiến hành thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống thì các cá nhân hoặc tổ chức phải xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế cách thì mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh.

3. Thủ tục tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống

Bước 1: Đăng ký thành lập công ty

Công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng sẽ tiến hành thành lập như các công ty khác và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là loại giấy phép do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp nhằm quản lý vấn đề vệ sinh gấp vào nhầm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Công ty đã được cấp các loại giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh thực phẩm theo như quy định của pháp luật thì sẽ không còn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trừ trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ trong khoảng từ 15 – 20 ngày.

Bộ trưởng Bộ y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.