Người tố cáo tội phạm có được quyền thuê Luật sư không?

Người tố cáo tội phạm có được quyền thuê Luật sư không?

Hỏi:

Người tố cáo tội phạm có được quyền thuê Luật sư không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì  cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền:

  1. a) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa;
  2. b) Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
  3. c) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

=> Như vậy: Theo quy định về quyền của người Tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố thì không có quy đinh nào cấm, cũng như không có quy định nào thể hiện cho phép họ được thuê Luật sư bảo vệ. Vì vậy chúng ta có thể hiểu rằng những người tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố phải trực tiếp thực hiện công việc này trước cơ quan có thẩm quyền và Họ hoàn toàn được nhờ/ thuê Luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *