LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ BẢO VỆ BÊN VAY VÀ BÊN THẾ CHẤP

Tranh chấp Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp giữa Bên vay, Bên thế chấp và Ngân hàng là một tranh chấp diễn ra hết sức phổ biến. Tuy nhiên, bên yếu thế luôn được mặc định là Bên vay và Bên thế chấp, lý do có thể phát xuất từ loại Hợp đồng đặc biệt là Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp này. Ngân hàng luôn được gắn với cái danh từ ” Chủ nợ” còn bên kia là “Con nợ”, với cái địa vị pháp lý mặc định là bên có quyền cho vay và nhận tài sản bảo đảm, mặc dù vẫn phải tuân thủ theo quy định pháp luật và sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tuy nhiên Ngân hàng được mặc định có quyền đặt ra “luật chơi”, các điều kiện, hồ sơ và những lý do cho vay hoặc không cho vay; nhận bảo đảm hoặc không nhận bảo đảm.

Cả Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp hoặc Hợp đồng bảo đảm khác đều theo mẫu của Ngân hàng. Chưa kể đó là vô số quy định có liên quan đến chương trình vay, quy trình cho vay, quy trình định giá, quy trình xử lý nợ đối với khách hàng … ma trận pháp lý này đủ để đại đa số người vay, người bảo đảm cảm thấy mình thua thiệt và thật sự nhỏ bé trước “thế lực” và vị thế quá lớn của Ngân hàng.

Đứng trước bên đối lập có sức mạnh quá lớn này, Bên vay và Bên thế chấp cần một đội ngũ Luật sư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và sự am hiểu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và cả hoạt động, quy trình xử lý nợ xấu của họ. Đó là sự chuyên biệt trong dịch vụ pháp lý bảo vệ Bên vay và Bên thế chấp mà không phải tổ chức hành nghề luật sư nào cũng am hiểu hoặc có đủ năng lực thực hiện.

Luật sư bảo vệ Bên vay và Bên thế chấp là một trong những dịch vụ pháp lý chuyên biệt của Công ty Luật Đạt Điền, chúng tôi rất vinh hạnh được quý khách hàng tin tưởng để cùng đồng hành nhằm đấu tranh và xử lý tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho quý khách hàng. Công ty Luật Đạt Điền sẵn sàng cung cấp các giải pháp pháp lý cụ thể như sau:

  • Tư vấn pháp lý và đại diện Bên vay, Bên thế chấp làm việc, thỏa thuận và giải quyết mọi vấn đề liên quan khoản vay, khoản thế chấp với Bên Ngân hàng hoặc Bên mua nợ.
  • Tư vấn giải pháp và đại diện xử lý phương án trả nợ.
  • Tư vấn giải pháp và đại diện xử lý phương án giải chấp tài sản.
  • Tư vấn pháp lý và tiến hành khiếu nại, tố cáo nhân viên Ngân hàng hoặc người có liên quan có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt hoặc chiếm giữ nhà trái phép.
  • Tư vấn pháp lý và tiến hành khiếu nại, tố cáo đối tượng có hành vi đòi nợ trái pháp luật hoặc xử lý tài sản bảo đảm trái pháp luật.
  • Nghiên cứu, tư vấn tố cáo hoặc khởi kiện Ngân hàng cho vay trái pháp luật hoặc yêu cầu tuyên vô hiệu Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các hành vi sai trái khác của Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *