Luật sư chuyên giám đốc thẩm, tái thẩm

Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là thủ tục đặc biệt nhằm xét lại Quyết định/Bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ cho người bị buộc tội. Tuy nhiên, người bị buộc tội và kể cả người đại diện của họ cũng không có quyền tự yêu cầu thực hiện các thủ tục nêu trên. Do đó, nhiều trường hợp vì không am hiểu pháp luật nên người bị buộc tội không kháng cáo trong thời hạn hoặc trong trường hợp bản án phúc thẩm đã tuyên gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình nhưng họ không biết/không rõ phương thức bảo vệ quyền lợi cho mình. Sự tham gia của luật sư am hiểu pháp luật hình sự và thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm sẽ bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp cho người bị buộc tội.

Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng cung cấp dịch vụ Luật sư tham gia các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm như sau:

  • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến cách thức bảo vệ quyền lợi trong trường hợp đã hết hạn kháng cáo, bản án phúc thẩm tuyên bất lợi, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng;
  • Phân tích, đánh giá, nhận định hậu quả pháp lý của việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;
  • Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng hoặc sao chụp hồ sơ từ cơ quan tiến hành tố tụng trong trường hợp không tham gia giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm;
  • Nghiên cứu, phân tích hồ sơ, chứng cứ sơ bộ để xác định căn cứ đề nghị kháng nghị;
  • Tư vấn về thẩm quyền kháng nghị và cách thức đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị;
  • Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo đơn đề nghị kháng nghị và gửi cho người có thẩm quyền;
  • Phân tích, đánh giá hồ sơ, chứng cứ, bản án để làm rõ những điểm sai phạm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nhằm đưa ra cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định;
  • Tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho người bị buộc tội trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẠT ĐIỀN BÌNH TÂN – 0966.456.678

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *