Luật sư bảo vệ được tham gia từ giai đoạn nào?

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì Luật sư bào chữa sẽ chỉ được tham gia từ khi khởi tố bị can, nhưng đối với Luật sư bảo vệ thì sẽ được tham gia bảo vệ cho thân chủ là người bị tố giác, tin báo, người bị kiến nghị khởi tố từ giai đoạn khi quyền, nghĩa vụ của những người này phát sinh – tức là từ khi họ chính thức làm việc với cơ quan tố tụng (thời điểm trước khi khởi tố nếu có).

Vì vậy, đối với những người bị Cơ quan tố tụng mời làm việc, giữ người theo lệnh, quyết định có quyền yêu cầu mời Luật sư ngay khi được mời làm việc, hoặc ngay khi bị giữ, tạm giữ. Trong những trường hợp này thì Luật sư được quyền đi cùng, ngồi làm việc cùng, trợ giúp pháp lý cho họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *