Không thể hoàn công được vì xây dựng sai giấy phép xây dựng thì xử lý như thế nào? Có cần điều chỉnh giấy phép xây dựng không?

Bên mình có 01 trường hợp nhà chưa hoàn công được vì xây không đúng giấy phép. Giấy phép xây 02 tầng nhưng bên mình chỉ xây 01 tầng. Vậy cho hỏi làm cách nào để hoàn công được? Có cần điều chỉnh giấy phép xây dựng không? – Câu hỏi của anh Trực đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chính

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Như vậy, trong trường hợp có sự thay đổi về quy mô, chiều cao, số tầng của công trình dẫn đến sai giấy phép xây dựng thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Nếu xây dựng khác với nội dung giấy phép thuộc các trường hợp phải điều chỉnh thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Không thể hoàn công được vì xây dựng sai giấy phép xây dựng thì xử lý như thế nào? (Hình từ Internet)

Không điều chỉnh giấy phép xây dựng bị xử lý ra sao?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

3. Xử phạt đối với hành vi không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

17. Trường hợp xây dựng không đúng giấy phép xây dựng được cấp nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng thì không bị coi là hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Như vậy, khi xây dựng sai giấy phép xây dựng mà không điều chỉnh giấy phép xây dựng thì có thể bị xử phạt với mức phạt nêu trên.

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như thế nào?

Về hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật Xây dựng 2014:

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ này được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP bao gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Trình tự thực hiện theo Điều 102 Luật Xây dựng 2014 (Trình tự, nội dung xem xét cấp giấy phép xây dựng được hướng dẫn bởi Điều 54 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2021):

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hai bộ hồ sơ trên nộp đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Bước 5: Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được phép gia hạn không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn nếu cần phải xem xét thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *