Luật sư tư vấn Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra

Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra là quyền của người tố giác, báo tin, kiến nghị khởi tố được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Vậy việc thực hiện quyền này được pháp luật quy định như thế nào. Bài viết sau đây sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra cho quý bạn đọc.

Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án

Ai có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 158, Điều 469 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra là:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật này

Điều kiện và thời hiệu thực hiện khiếu nại quyết định không khởi tố của Cơ quan cảnh sát điều tra

Điều kiện để khiếu nại quyết định không khởi tố của Cảnh sát điều tra: Theo khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu thực hiện khiếu nại: căn cứ tại Điều 471 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thời hiệu để thực hiện việc khiếu nại được quy định như sau:

 • Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.
 • Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Đơn khiếu nại (Mẫu số 01, ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP)
 • Căn cứ, chứng cứ chứng minh quyết định không khởi tố vụ án hình sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trình tự thủ tục tiến hành khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra

Căn cứ theo Điều 475 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

 • Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp.

 • Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu việc giải quyết khiếu nại lần đầu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

 • Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ do cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp trưởng thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Đơn khiếu nại

Nội dung đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra bao gồm:

 • Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại.
 • Ghi rõ thông tin của cơ quan ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, người ký quyết định.
 • Nội dung khiếu nại phải có: Tóm tắt việc khiếu nại, quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Và cuối đơn phải nêu rõ cam kết của người khiếu nại rằng toàn bộ nội dung trình bày là đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đơn khiếu nại

Trên đây là một số giải đáp của Luật Đạt Điền về khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra. Nếu Quý bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào khác, xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0966456678 để được LUẬT SƯ HÌNH SỰ của chúng tôi giải đáp, tư vấn thêm. Trân trọng.

                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *