Hướng dẫn thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tư pháp công bố duy nhất một thủ tục hành chính mới ban hành là thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch. Cụ thể, thủ tục này được thực hiện như sau:

Cách thức thực hiện:  

Người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch trực tiếp hoặc ủy quyền cho người nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc gửi  hồ sơ qua bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công  quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ gồm có: 

– Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch theo mẫu (nếu nộp hồ sơ trực tiếp);

– Biểu mẫu điện tử yêu cầu cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch (nếu nộp hồ sơ trực tuyến);

– Người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch nộp các giấy tờ sau:

  • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch;
  • Văn bản ủy quyền được chứng thực. Trường  hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minhnhân thân.

Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì không phải xuất trình hoặc tải lên.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Trường hợp các thông tin này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì không phải xuất trình hoặc tải lên.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Lệ phí: 8.000 đồng/Văn bản xác nhận về một việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký.

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc  hộ nghèo; người khuyết tật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *