Giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không?

Vậy thế nào là giấy phép xây dựng có thời hạn? Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật hiện hành là gì? Giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không hay còn gọi là giấy phép xây dựng tạm có được hoàn công không?

Trong bài viết này Luật Đạt Điền sẽ phân tích và chỉ rõ cho các bạn hiểu về những vấn đề được đề cập phía trên.

Tổng quan về bài viết

1. Thế nào là giấy phép xây dựng có thời hạn?

Theo cách giải thích tại Điều 3 Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020: Giấy phép xây dựng có thời hạn (hay còn gọi là giấy phép xây dựng tạm) là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Như vậy, có thể hiểu rằng giấy phép xây dựng có thời hạn hay giấy phép xây dựng tạm được cấp trong trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở khu đất quy hoạch và sẽ được sử dụng trong thời hạn nhất định dựa theo quy trình quy hoạch.

2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành đều xác định các điều kiện mà Nhà nước cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho chủ đầu tư. Những điều kiện này bao gồm điều kiện chung và điều kiện riêng đối với từng loại công trình cụ thể:

 • Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng tạm gồm:
 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
 • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Điều kiện riêng đối với từng loại công trình cụ thể được quy định như sau:
 • Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện chung kể trên và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.
 • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

2. Giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không?

Như đã trình bày ở trên, để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, công trình xây dựng đó phải thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy nếu Cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thu hồi đất thì chủ sử dụng đất vẫn được quyền xây dựng nhà, công trình mới có thời hạn sử dụng nhất định.Ngoài ra, một vấn đề mà dường như ai gặp phải tình trạng này cũng lo lắng là nhà của họ sẽ bị tháo dỡ bất cứ lúc nào và không được tiến hành bồi thường, như thế sẽ tổn thất một khoản rất lớn cho chủ nhà.

Và có thể thấy rằng khi tiến hành xây dựng xong công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì chủ sở hữu sẽ không được hoàn công như giấy phép xây dựng chính thức.

3. Cơ sở pháp lý

 • Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về giấy phép xây dựng có thời hạn, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cũng như trả lời được câu hỏi giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không?

Luật Đạt Điền là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xin giấy phép xây dựng trong cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *