Doanh nghiệp có bị xử lý khi lấn chiếm đất nhà của người khác 

Doanh nghiệp có bị xử lý khi lấn chiếm đất nhà của người khác 

Công ty cổ phần B được nhà nước giao 50 ha đất để thực hiện hoạt động sản xuất, tuy nhiên, Công ty cổ phần B đã lấn chiếm 3 héc ta đất chưa sử dụng thuộc quyền quản lý của gia đình ông T để xây dựng kho chứa lúa. Với hành vi lấn chiếm 1 héc ta đất chưa sử dụng của gia đình ông T quản lý để xây dựng kho chứa lúa thì Công ty cổ phần B bị xử phạt về hành vi hành chính này như thế nào?

ĐBSCL đang dư thừa kho tạm trữ gạo

Khoản 1, khoản 7 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn như sau:

– Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm nêu trên và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm; trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c nêu trên;

Điểm a, b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định áp dụng mức phạt tiền như sau:

a) Mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định tại điểm b dưới đây; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm hành chính;

b) Mức phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, khoản 4 Điều 26, Điều 27, Điều 28, khoản 2 Điều 30, Điều 31 và Điều 37 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP áp dụng đối với các tổ chức.

Như vậy, căn cứ theo quy định viện dẫn như trên, với hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng của gia đình ông T để xây dựng kho chứa phân bón thì Công ty cổ phần B bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cổ phần B buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm cho ông T.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *