Chuyển từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở mất bao nhiêu tiền?

Câu hỏi: Luật sư cho em hỏi chút ạ, nhà em có thửa đất làm sản xuất kinh doanh, được cấp Sổ đỏ 50 năm. Hàng năm gia đình em vẫn nộp tiền thuế kinh doanh ạ. Giờ gia đình em muốn chuyển sang đất thổ cư thì tính phí chuyển đổi mục đích sử dụng là bao nhiêu ạ?

Trả lời:

Theo Điều 52 Luật Đất đai 45/2013/QH13, Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở tuy nhiên việc chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện mà gia đình bạn có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất, tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được tính theo điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, chuyển mục đích sang đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất;

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở:Thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất:

Nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm:

Tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu mảnh đất của gia đình bạn là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có thời hạn 50 năm.

Tuy nhiên, do bạn không nói rõ hình thức sử dụng đất nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cách tính tiền sử dụng đất nên bạn tham khảo các quy định trên để áp dụng vào trường hợp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *