[Chính thức] Bảng lương công chức, viên chức mới nhất 2023

Công chức, viên chức là đối tượng trực tiếp nhận được hàng loạt tin vui khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023. Dưới đây là chi tiết bảng lương công chức, viên chức trước và sau khi tăng lương cơ sở.

Sau buổi họp Quốc hội ngày 11/11/2022, các đại biểu thống nhất chỉ thực hiện tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 và chưa cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, hiện nay, công, viên chức vẫn hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số bởi công thức: Lương = Hệ số x Lương cơ sở.

Sau buổi họp ngày 11/11/2022, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và nhất trí tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023. Do đó, bảng lương công chức viên chức sẽ được chia thành hai thời kỳ:

– Đến 30/6/2023: Lương cơ sở sẽ vẫn áp dụng là mức 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

– Từ 01/7/2023 trở đi: Lương cơ sở sẽ được áp dụng theo mức mới là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước vừa được thông qua ngày 11/11/2022 vừa qua.

Như vậy, bảng lương công chức viên chức trước và sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng được thể hiện cụ thể dưới đây:

1. Lương công chức viên chức trước khi tăng lương cơ sở

Do hệ số lương của công chức, viên chức vẫn không đổi vì chưa thực hiện cải cách tiền lương nên hệ số lương của công chức, viên chức vẫn áp dụng theo hệ số cụ thể nêu tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Trước khi tăng lương cơ sở, lương công chức viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng được áp dụng từ 01/7/2019 đến hiện nay nên lương của hai đối tượng này khi chưa tăng lương cơ sở vẫn áp dụng công chức: Lương = Hệ số x 1,49 triệu đồng và quy định cụ thể như sau:

1.1 Lương công chức đến 30/6/2023

1.2 Lương viên chức đến 30/6/2023

1.2 Lương viên chức đến 30/6/2023

2. Lương công chức viên chức sau khi tăng lương cơ sở

Không giống bảng lương công chức viên chức trước khi tăng lương cơ sở, sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, công thức tính lương của hai đối tượng này sẽ như sau:

Lương hàng tháng = 1,8 triệu đồng x hệ số

Trong đó, hệ số vẫn được quy định cố định trong các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP do chưa thực hiện cải cách tiền lương. Cụ thể, bảng lương công chức viên chức từ ngày 01/7/2023 như sau:

2.1 Lương công chức từ 01/7/2023

2.2 Lương viên chức từ 01/7/2023

Trên đây là bảng lương công chức viên chức 2023 mới nhất khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 0966 456 678 để được hỗ trợ, giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *