CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU

Chiều ngày 09/9, tại Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm, tại các điểm cầu Hà Nội có đại diện Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ban Dân vận Trung ương, Hội Liên lạc với NVNONN, đại diện kiều bào và các cơ quan báo chí trong nước. Tại các điểm cầu ở Châu Âu, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các địa bàn, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Châu Âu.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài như: Nghị quyết số 36/NQ – TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45 – CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài… Gần đây nhất là Kết luận số 12 – KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước làm việc, thường trú, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh…”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, triển khai Kết luận số 12 và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Ủy ban Đối ngoại đang tiến hành chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Do đó, tọa đàm là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyên đề giám sát, nhằm trao đổi, tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; lắng nghe ý kiến đóng góp, trao đổi của kiều bào về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng, những ý kiến đóng góp của kiều bào là cơ sở quan trọng để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động thăm thân, làm ăn, đầu tư tại quê hương.

Tại tọa đàm các đại biểu tập trung trao đổi về các chính sách pháp luật khác mà kiều bào quan tâm như: quốc tịch, xuất nhập cảnh, nhà ở, đất đai, đầu tư, làm việc… Đây là cuộc toạ đàm thứ 2 trong chuỗi các toạ đàm sẽ được tổ chức để lấy ý kiến kiều bào về chính sách pháp luật. Trước đó, ngày 12/7/2022, Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc về chính sách pháp luật quốc tịch đã được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *